EnceeneticsAdatvédelmiszabályzat.

Hatályba lépés dátuma: 2019。majus 2。

Bevezetés és a szabályzat hatálya

A Browning Group International, Inc., mely az Emergenetics International kereskedelmi név alatt működik, illetve annak jogi partnerei, ideértve korlátozás nélkül A STEP, LLC, Emergenetics Europe Limited és az Emergenetics Caelan & Sage PTE Ltd. cégeket (együttesen:" Emergenetics ", " mi ", " bennünket, " miénk "), komolyan veszi a személyes adatok védelmét。Jelen adatvédelmi szabályzat (a“Szabályzat”)azon érintettekre (mind a“Felhasználó”,együttesen pedig a“Felhasználók”)vonatkozik, akknek személyes adatait az alábbi információs rendszereken dolgozzuk fel:

 • a plus.emergenetics.com oldalon található, általunk üzemeltetett Emergenetics+ webalkalmazásunkon;
 • általunk üzemeltetett ESP webalkalmazásunkon, meely az esp.emergenetics.com oldalon található;
 • a STEP .emergenetics.com oldalon található STEP weboldalunkon;
 • iOS és Android Emergenetics+ mobilalkalmazásunkon;
 • Weboldalunkon,I A.emergenetics.comcímentalálható;és.
 • 离线Levelezésirendszerünkön(együttesenaz“Ercegenetics平台”Vagy A“平台”)。

Azon erintettek, akiknek szemelyes adatait jelen Szabalyzat alkalmazasaban kezeljuk, olyan egyenek,作者:elkeszitettek egyik vedett pszichometriai profilunkat, ideertve korlatozas nelkul az Emergenetics Profilt,一步青年Reportot (ifjusagi riport), es / vagy az ESP候选人Reportot (palyazoi riportot) (mindegyik薄荷“资料”),ideértve az Emergenetics tagokat vagy Partnereik további képviselőit (lásd lent), akik a Profilt az Emergenetics képzés keretében készítették el。

Ez a Szabályzat nem vonatkozik a más módon gyűjtött személyes adatokra, például azokra, amelyeket az értékesítési és marketing rendszereinken keresztül kapunk, vagy az alkmazottak személyes adataira。

A személyes adatok kategóriái

AKövetkezőTípusúSzemélyesAdatokKezelésétVégezhetjükel:

 • SzemélyazonosításiAdatok,PéldáulVezetéknév,utónév,NemésazÖnÁltalBeszéltnyelv;
 • Kapcsolattartásiadatok,Példáulaz电子邮件cím,lexeezésicíméseytezám;
 • Szakmai adatok, például az Ön beosztása/titulusa vagy funkciója;és.
 • AProfiljábanSzereplőkérdésekreAdottVálaszaiOlyanMértékben,Amennyire Azok ATörvényÉrtelmébenSzemélyesAdatokatjelentenek。

Adatkezelők

Jelen Szabályzat keretében, az Emergenetics jellemzően közös adatkezelőként működik az egyes partnereinkkel feldolgozott adatok tekintetében。Ha在feliratkozik arra, hogy szolgaltatasainkat kozvetlenul一honlapunkon keresztul igenybe vegye, akar egyedi resztvevő肯特akar az Egyesult Allamokban talalhato Emergenetics标签meghivasaval, az Emergenetics az在szemelyes adatainak adatkezelő我lesz。

阿兹adatkezeles alapja

JelenSzabályzatThatályaAláAszemélyesAdatokKezelésekorAKövetkezőeygyvagytöbbjogalaprahivatkozhatunk:

 • SzerződésesKötelezettségeink,MintPéldáulAzGruneCeticsFelhasználóiMegállapodásnak,Vagy ASzerződéskötéstMegelőzőFeladatokElvégzésnekszükségessége;
 • 博彩股份有限公司érdekeinkvagyügyfeleinkérdekeiérvényesítésénekszükségessége,薄荷példáulAZ Emergenetics pszichometriaiprofilalkotásiszolgáltatásainakbiztosításaügyfeleinknekrészére,illetve,hogymegkönnyítsükAZ ilyenszolgáltatásokatügyfeleinkrészérőlalkalmazottaikszámára;
 • AZÖNBELEEGYEZÉSE;és.
 • Bármelymás好的,Meselyet atörvényazadottÖsszefüggésbenelřírvagy mugenged。

AZAdatkezelésfolyamata.

A személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeljük:

 • az Ön személyiségére vonatkozó pszichometrikus profile létrehozásához, a profile kérdésekre adott válaszai alapján;
 • Adott Esetben Az espÉrtékelésKérdéreAdottVálaszaiAlapján候选人报告(PályázóiRaport)KészítéséhezAzÖnMunkapreferenciáirólésKépességeiről;
 • Adott Esetben一个平台HasználatánakLehetővétételéhez;
 • adtt esetben az ügyfélvállalatoknak a Profilokkal kapcsolatos tájékoztatási célokra történő válaszadáshoz;
 • Adott Esetben AProfileredményekkelKapcsolatosInformációke-mailbentörténőküldéséhez;
 • adtt esetben az Emergenetics-szel kapcsolatos e-mail marketing kommunikációs anyagok küldéséhez, amelyek véleményünk szerint érdekesek lehetnek Önnek;és.
 • HogyVálaszoljunkkérdéseireés/ VagyEyyébKéréseire;
 • 电子邮件értesítések küldéséhez一个平台vagy一个szolgáltatásaink frissítéséről, vagy一个módosításáról;
 • kutatások és elemzések elvégzéséhez azért, hogy biztosítsuk a Profilok pontosságát és megfeleljenek a társadalmi normáknak。

Adatok梅格őrzese

哈a kezelés céljai teljesülnek, az Ön személyes adatait hat hónapon belül töröljük。

Cookie-k

AzÖnMerevlemezénTároltKisméretýFájl,Idatait Tartalmazza,AzÖnmerevlemezéntároltkisméretýfia。一个cookie-KAT ARRAhasználjuk,hogymegértsükAZ上preferenciáitéSelmentsük一个jövőbelilátogatásaihoz,valamintösszegyűjtsük一个webhelyforgalmáróléS一个webhelyinterakciókrólszólóösszesítettadatokat,hogy一个jövőbenJOBB webhelyélményeketéSeszközöketbiztosíthassunkÖnnek。Halmadik FeletSzerzędtethetünk,HogySegítsennekünkAWebhelyLátogatóinakjobbMegértésében。Ezek ASzolgáltatókNEMPARZNÁLHATJÁKFELANEVÜNKBENGYűJTÖTTFICMIENÁCİKAT,Kivéve,HOGYBENNÜNKESSEGítsenekÜZletiTevékenységünkFolytatásábanésJavításában。HaÖnindábbnemszeretnéelfogadnia cookie-kat,módosíthatjaböngészőjebeállításátésvisszautasíthatbizonyos cookie-kat vagyakárazÖsszeset。Tájékoztatjuk,Hogy Amennyiben Bizonyos Cookie-KatVisszautasít,Előfordulhat,Hogy Nem LeszHozzáférése平台Összesfunkciójához。Továbbifiginációkértkérjük,克雷斯队ahttps://www.aboutcookies.org/oldalt。

Személyesadatokmegosztásamásendereneticsfelhasználókkal

Az Emergenetics Platform rendelkezik egy“Connections”(Kapcsolatok) nevű közösségi funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba léphessen és megoszthassa profilját más felhasználókkal。Teljes mértékben Ön dönti el, hogy a profilja privát vagy nyilvános legyen。A privát Profilokra A Platform más felhasználói nem tudnak rákeresni。哈úgy dönt, hogy a profilja nyilvános lesz, a többi felhasználónak lehetősége lesz arra, hogy a nevére és e-mail címére rákeressen, és kérést küldjön a kapcsolódásra。Minden felhasználó küldhet kapcsolódási kérést a többi felhasználónak, és Minden felhasználó eldöntheti, hogy elfogadja-e a kapcsolódási felkérést。哈ugy不该,hogy egy masik平台felhasznaloval kapcsolatot letesit, akkor一felhasznalo lathatja profiljat, beleertve不,elerhetősegeit es一szemelyisegtipusra vonatkozo informaciokat, melyet az hatarozott梅格Emergenetics平台。

Személyes adatok megosztása szolgáltatókkal

一个személyesadatokat azokkal aszolgáltatóinkkalosztjuk meg,akik az endereneticsnevébenaszemélyesadatokatkezelik。Ezen HalmadikFelekKözéTartoznak:

 • A网站és alkalmazás üzemeltetési szolgáltatást biztosítók;és.
 • szoftverfejlesztésiszolgáltatástbiztosítók。

Szolgáltatóink lehetnek az Egyesült Államokon kívül is;azonban akkor vagy kerni fogjuk az在kifejezett beleegyezeset, hogy szemelyes adatait atadhassuk ezen harmadik feleknek, vagy megkoveteljuk, hogy ezen harmadik felek legalabb ugyanolyan szintűtitoktartast tartsanak芬,薄荷amilyet mi alkalmazunk一szemelyes adatok kezelese soran。Az Emergenetics továbbra是felelős marad Az Ön személyes adatainak védelméért, amelyet a szolgáltatóinknak továbbítunk, kivéve Az olyan eseményekért, amelyek eredménye a jogosulatlan vagy nem megfelelő kezelés。

A személyes adatok megosztása Emergenetics合伙人

Az Emergenetics több egyénnel és szervezettel dolgozik együtt Amerikában, Európában és Ázsiában is, hogy Az Emergenetics tudománya a világ minden táján lévő résztvevőkhöz eljusson。Partnereink az Emergenetics ügyfélszervezetei, független Emergenetics, STEP és ESP tagok, országos képviselők,域名adminisztrátorok és további harmadik felek, akik globálisan nyújtanak szolgáltatásokat (kollektíven az“Emergenetics Partnerek”vagy a“Partnerek”)。

AzÖnProfiljának/ ProfiljainakKezeléséhezAz Exceenetics Megosztja Partnereinkkel Az Adatokat,AkikJellemzýenKözösAdatkezelőkéntműködnekaz engrenetics-szelegytubélypersonfeldolgozottszemélyesadatoktekintetében。AmennyibenÖnAzenderenetics,Step Vagy ESP标签MeghívásáraKészítetteEl,IlletveVállalatiÜgusfélVagyÜgyfélszervezetAnlmazottjaVagy Tagja,Akkor Az AdatokatValószínűlegegypartnertőlkaptukeg。Az Exceenetics AzÖnSzemélyesAdataitMegosztja Partnereivel,Hogy A Platformot,Illetve ASzolgáltatásokatMódjábanÁlljonÖnnekBiztosítani。

Az Ön személyes adatainak egyéb hozzáférhetővé tétele

Az在szemelyes adatait hozzaferhetőve tehetjuk(我)torvenyben megkovetelt mertekben vagy ha johiszeműen ugy gondoljuk, hogy Az adatok kozlese kormanyzati es / vagy bűnuldozesi tisztviselők vagy maganszemelyek altal kezdemenyezett hivatalos vizsgalatok vagy birosagi eljarasok betartasa erdekeben szukseges, beleertve, de nem kizarolagosan:idezesre, hazkutatasi parancsra vagy birosagi elrendelesre valaszul, vagy (ii) ha vallalatunk tej uzleti erdeket, vagyonat vagy mindkettőt illetve结egy reszet, vagy vallalati egyesulessel, konszolidacioval, szerkezetatalakitassal vagy mas modon eladjuk vagy atruhazzuk, vagy (iii) leanyvallalatainknak vagy leanyvallalatainknak csak akkor,Ha üzleti és működési célok miatt arra szükség van, a fenti részben leírtak szerint。

Fenntartjuk一个jogot,hogy AZösszesített,névtelenadatokat,amelyek NEM tartalmaznak semmilyenszemélyesadatot,PlatformunkéSszolgáltatásainkfelhasználóinakcsoportjakénthasználjuk,átadjuk,eladjukéSmegosszuk,bármilyentörvényesüzleti塞尔拉,például一个használatitrendekelemzéséreéS一个kompatibilishirdetők,szponzorok,ügyfelekéSVásárlókKeresésére。

Ha az在szemelyes adatait kozze凯尔tennunk hatosagi es / vagy bűnuldozesi tisztviselők altal kezdemenyezett hivatalos vizsgalatoknak vagy birosagi eljarasoknak valo megfeleles erdekeben, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztositani, hogy az在szemelyes adatainak atvevő我梅格őrizzek az在szemelyes adatainak bizalmas mivoltat。

Az Ön személyes adatait soha nem értékesítjük reklámozó vagy marketingfelek felé。

哈Ön jelenleg Emergenetics ügyfél vagy felhasználó, akkor alkalmanként marketing hírleveleket küldünk Önnek。Önnek bármikor lehetősége van lemondani vagy leiratkozni a marketing e-mailekről。

HaÖnNEMEncereneticsÜgyfélVagyFelhasználó,Akkor SosemKüldünkÖnnekSemmilyenMarketing Anyagot AzÖnKifejezettNengélyeNélkül。

Adatintegritás&biztonság.

AZ Emergenetics olyan technikai,adminisztratívéSfizikaiintézkedéseketvezetett应为ES挞芬恩,amelyekésszerűkialakításukkalsegítikmegvédeni一个személyesadatokat AZ olyan jogosulatlankezelések艾伦,薄荷példáuljogosulatlanhozzáférés,nyilvánosságrahozatal,módosításvagymegsemmisítés。

Hozzáférés&felülvizsgálat

HaÖnolyanérintett,AkirőlSzemélyesAdatokatTárolunk,ÖnnekJogavanHozzáférniAzilenszemélyesAdatokhoz,AzokatFrissíteni,JavítanivagyTörölni。Ilyenjellegűkérésekbenyújtásáhozvagyegyébkérdésekfeltevésévelkapcsolatban forduljon ahhoz AZ Emergenetics Partnerhez,AKIelőszörgyűjtötte为AZ上személyesadatait,vagylépjenkapcsolatba AZ Emergenetics-szelközvetlenülAZalábbi,“Kapcsolatfelvétel”részbenleírtMod开启。

kezelésvisszautasítása&kifogásolása;Hordozhatóság.

HaÖnolyanérintett,AkinekszemélyesAdataitfeldolgozzuk,ÖnnekJogavan Arra,HogyKérjeSzemélyesAdataiFeldolGozásánakKorlátozását,Valamint Joga van ASzemélyesAdatokFeldolgozásánakKifogásolására。A jogokgyakorlásához,alhalalmazható,kérjük,vegyefelvelünkakapcsolatota jelenKapcsolatfelvételRészbenLévýdatokSegítségével。

欧盟és az USA, illetve Svájc-USA közötti Adatvédelmi Pajzs keretek

一个耶伦SzabályzathatályaALAtartozószemélyesadatoktekintetébenAZ Emergenetics megfelel AZ EU-USAAdatvédelmiPajzs keretnek,illetve一个Svájc-USAAdatvédelmiPajzs keretnek(AZ“AdatvédelmiPajzs”),amelyet AZEgyesültÁllamokKERESKEDELMIMinisztériumafogadott ELéSállapított梅格személyesadatokKezelésnekTekintetében。AzErceneticsKötelezettségetVállalArra,HogyBetartjaésIgazoljaa KereskedelmiMinisztériumFelé,Hogy Betartja AzAdatvédelmiPajzsAlapelveit。

AZAdatvédelmi睡衣parésengeneticsigazolásárólTöbbet是Megtudhat,Ha Felkeresi ahttps://www.privacyshield.gov西班牙文的https://www.privacyshield.gov/listoldalakat。

VeraSafe adatkezelesi程序

azemergenetics tagja aVerasafeAdatvédelmiprogramnak., ami azt jelenti, a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatok tekintetében a VeraSafe értékelte az Emergenetics adatkezelés és az adatbiztonság megfelelőségét a VeraSafe adatvédelmi program tanúsítási kritériumok szerint。一个tanusitasi kriteriumok megkovetelik, hogy resztvevők处szintűadatvedelmi kovetelmenyeket tartsanak芬,es specifikus gyakorlatokat hajtsanak vegre az ertesitessel, tovabbitassal, valasztassal, hozzaferessel, adatbiztonsaggal, adatminőseggel, igenybevetellel es vegrehajtassal kapcsolatban。

VitásKérdésekRendezése.

Amennyiben AzAdatvédelmipanasz vagy a Vita NemOldhatómegaz endereneticsbelsýEljárásával,Az Ellenetics Beleegyezett,HogyRésztVeszVeraSafe Adatvédelmi Pajzs Vitarendezési Eljárásában。一个Verasafe a VerasafeAdatvédelmi睡眠eljárásánakfeltételeirefigyelemmel ingyenesenbiztosítjaÖnnekamegfelelýigénybevételt。HA SzeretnePanasszalélniAverasafefeléésszeretneRésztVenniAveraSafeAdatvédelmiPajzsverarendezésiEljárásábanhttps://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

KötelezőerejűVálasztttbíráskodás.

哈维塔vagy panasz NEMoldhatóMEG SEM rajtunkkeresztül,SEM一VeraSafeáltallétrehozottvitarendezésiprogramon在,akkorÖnnek的Joga面包车AZTkérni,hogykötelezőérvényűválasztottbíróságieljárástindítsunkÖnnelAZAdatvédelmiPajzsigénybevételének,végrehajtásánakéSfelelősségénekelveéSAZAdatvédelmiPajzs I.Melléklete司机。

SzabályozásiFelügyelet.

Az Egyesült Államokban Az Emergenetics Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozik。

Amennyiben Ön olyan érintett, akinek személyes adatait feldolgozzuk, Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be egy vagy több Európai Uniós tagállam adatvédelmi szabályozójához。

AZAdatvédelmiszabályzatMódosítása

Ha a JelenSzabályzatbanLényegesVáltoztatásokatHajtunkVégre,一张FrissítettSzabályzato​​tezen a weboldalontesszükközzéainda,ésfissítjükafenti“hatályos”dátumot,hogytükrözzeazújszabályzathatálybalépésnebénekidőpontját。

Lepjen velunk kapcsolatba

HABármilyenKérdése范果仁塞茨巴利纳图斯vagyszemélyesadatainakkezelésévelkapcsolatban,írjük,írjonavezérigazgatónake-mailben a privacy@emergenetics.comcímrevegentics.comcímrevemetailevélben:

Emergenetics国际

Címzett:Vezérigazgató

因弗内斯·伊斯特博士2号,189室

纪念,有限公司80112

美国

Válaszunkat négy héten belül megküldjük。

一个验证az Európai Unióban az Emergenetics képviselője (27.)cikk kepviselő)。Ha szeretne kapcsolatba lépni a VeraSafe-fel, használja az alábbi kapcsolat felvételi űrlapot:https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

AlábbiElérhetőségeken是KapcsolatbaLéphet:

捷克共和国VeraSafe s.r.o
Klimeská46
布拉格11002
捷克共和国
验证爱尔兰有限公司
单位3D北点屋
北角商业园
新锦葵路
软木T23AT2P
爱尔兰